2

Sociale contacten zijn van belang voor de sociale cohesie in een samenleving. Door onderlinge communicatie ontstaan verbindingen tussen personen, en door regelmatige contacten worden die sociale banden onderhouden.


Sociale contacten zijn ook essentieel voor het vormen van de sociale netwerken in de samenleving met gemeenschappelijke waarden, dit is als het ware de smeerolie die de samenleving draaiende houdt en heeft een positief effect op zowel de als het welzijn.

Mensen zijn sociale wezens. Sociale connecties zijn heel belangrijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Goede vriendschappen zijn belangrijk voor een lang, gezond en gelukkig leven.

Tips voor meer sociale connecties:

  • Breng regelmatig tijd door met familie, vrienden en buren.
  • Omring jezelf met mensen die jou energie geven
  • Bouw een sociaal netwerk om je heen
  • Investeer in vriendschappen
  • Maak face-to-face contact met mensen