Aanmelden fit-test 

14 oktober

 

Bloeizone Boom 2
EEN BLOEIZONE IS EEN GEBIED WAAR INWONERS SAMEN ZORGEN VOOR EEN OMGEVING WAAR MENSEN IN GOEDE GEZONDHEID KUNNE LEVEN. ER IS VEEL GROEN EN GELEGENHEID OM LEKKER TE BEWEGEN EN ONTSPANNEN. JE KUNT MAKKELIJK ERGENS KOMEN, MET OV, OP JE FIETS OF GEBRACHT DOOR EEN GOEDE BUUR. DAARNAAST KUN JE ER GEZOND ETEN KOPEN EN WORDEN ER MINDER FINANCIËLE BELEMMERINGEN ERVAREN. EEN PLEK WAAR MENSEN OMZIEN NAAR ELKAAR. 
KORTOM, EEN PLEK WAAR JE JE THUIS VOELT. 

Er zijn vijf plekken op de wereld waar mensen langer en gezonder leven dan elders. Deze plekken worden ook wel de Blue Zones genoemd. Mensen die in één van deze gebieden wonen, worden gemiddeld 90 of zelfs 100 jaar, in goede gezondheid, zonder medicijnen of invaliditeit.

Geïnspireerd op deze Blue Zones is in de provincie Friesland het concept Bloeizone ontwikkeld. Een activiteit die door het provinciaal bestuur en de gemeente Ooststellingwerf wordt omarmd.

In April 2022 is de werkgroep 'Bloeizone Appelscha' opgericht. Bloeizone Appelscha zal zich richten op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Appelscha. Actief binnen deze werkgroep zijn: betrokken inwoners, Plaatselijk Belang, diëtistenpraktijk Pranger, Flapper Fitness en oud-huisarts Herman Hoekstra. Vanuit Scala Welzijn zijn opbouwwerker Andre Ponger en buurtsportcoach Anne-Marie Heidstra er nauw bij betrokken.

 

De 7 pijlers van de Bloeizone:

 BEWEGEN
 
 VOEDING
 
 SLAAP
 
 ZINGEVING
 
SOCIAAL
 
ONTSPANNING
 
LEEFOMGEVING